• Kristine Bonnevies Terrasse

    Foto: Byggeindustrien

  • Sandnes Rådhus

    Foto: Byggeindustrien v/ Ole Harald Dale

  • Harstad

  • Danielsen Bygget

  • Danielsen Bygget

  • DANIELSEN BYGGET

Montering av alle typer av betong elementer

Montering av betongelementer. foskaling, armering, betongarbeider,utleie av utstyr, stålarbeid

Betongelementforeningen

Betong og Anlegg har som medlem av betongelementforeningen vært med å bidra til foreningens arbeid med å bygge opp etterutdanningsmoduler for monasjeleder, formann og bas slik at man tilfredsstiller utførelsesstandardenes krav.