Betong og Anlegg er en av Rogalands ledende firma innen betongelementmontasje og betongarbeid.

Våre tjenester

Betongelementmontasje

Har lang erfaring med montasje av industribygg, bruer, kaier med mer.

Stålmontasje

Montering av stål til bygg. Kombinasjon av stål og betongelementer.

Montering

Montering av alle typer konstruksjoner. Limtre med mer.

Hvorfor velge oss?

Kvalifisert utstyr

Kranbil, lift, heiseutstyr og annet nødvendig utstyr for montasje

Konkuranse- dyktige priser

Ta kontakt for prisoverslag/ timearbeid.

Lang erfaring

Vi har arbeidet med betongelementmontasje og betongarbeid siden 1973.

HMS

Oppfølger alle offentlige krav. Eget kvalitetsikringssystem. EUH rapportering, avvikshåndtering og stoffkartotek.